KK SEIWA logo-BW

Milí priatelia,
pre fyzické a právnické osoby sa vytvoril priestor, keď sami rozhodnú o použití časti svojich
daní. Umožnilo to ustanovenie § 48 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších predpisov, ktoré dáva priestor na zabezpečenia doplnkového zdroja financovania
širokému spektru mimovládnych organizácií. Najdôležitejším prínosom tohto rozhodovania je
zainteresovanie občanov a firiem na úspechov či neúspechoch subjektu, ktorému určili časť
svojich daní.
Športový klub karate SEIWA je tiež jedným z potenciálnych prijímateľov. Je zapísaný v
Registri určených oprávnených právnických osôb a spĺňa zákonom stanovené kritéria na
prijatie 2% / resp. 1,5% / podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016.
Predmet činnosti občianskeho združenia Športového klubu karate SEIWA je zameraný na
združovanie detí a mládeže, ktorým dávajú karate a bojové umenia možnosť rozvoja
fyzických a duševných schopností, pri dodržiavaní zásad tolerancie a etiky.

Verím, že Vaša prípadná spolupráca nám pomôže splniť ciele, ktoré sme si stanovili.

S úctou

                                 Ing. Tomáš Kayser
                                   predseda klubu


 


Dokumenty na stiahnutie
Tlačivo vyhlásenie 2016
Tlačivo vyhlásenie 2015
Tlačivo vyhlásenie 2014
Tlačivo vyhlásenie 2013
Tlačivo potvrdenie 2012
Tlačivo vyhlásenie 2012
Notárska zápisnica 1/2
Notárska zápisnica 1/2

 

   
© ALLROUNDER