Športový klub karate SEIWA
Korešpondečná adresa Žarnovická 3
831 06 Bratislava
IČO 30813620
IČ DPH SK2021655955
Bankové spojenie Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu 1575269056/0200
   
© ALLROUNDER